Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 juli 2017.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 10 10 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 41 74 115 7 %
B 457 118 575 37 %
C 428 63 491 31 %
D 284 10 294 19 %
E 29 0 29 2 %
F 3 0 3 0 %
G 1 0 1 0 %
totaal 1275 296 1571 100 %