Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 juni 2017.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 0 0 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 38 74 112 7 %
B 445 118 563 36 %
C 430 63 493 32 %
D 295 10 305 20 %
E 31 0 31 2 %
F 3 0 3 0 %
G 1 0 1 0 %
totaal 1275 296 1571 100 %