Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 31 oktober 2017.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 10 10 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 47 70 117 7 %
B 469 125 594 38 %
C 429 60 489 32 %
D 260 10 270 17 %
E 28 0 28 2 %
F 4 0 4 0 %
G 1 0 1 0 %
totaal 1270 306 1576 100 %