Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 juni 2018.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 10 10 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 50 70 120 8 %
B 481 125 606 39 %
C 404 60 464 30 %
D 265 10 275 17 %
E 27 0 27 2 %
F 4 0 4 0 %
G 2 0 2 0 %
totaal 1265 306 1571 100 %