Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 oktober 2017.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 10 10 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 41 74 115 7 %
B 470 121 591 38 %
C 432 60 492 32 %
D 264 10 274 17 %
E 28 0 28 2 %
F 3 0 3 0 %
G 1 0 1 0 %
totaal 1271 306 1577 100 %