Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 oktober 2018.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 36 10 22 3 %
A+ 44 31 63 5 %
A 50 70 120 7 %
B 471 124 610 38 %
C 373 60 443 27 %
D 257 10 278 17 %
E 26 0 27 1 %
F 9 0 9 1 %
G 9 0 9 1 %
totaal 1275 305 1580 100 %