Energielabel

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en staat vermeld op een energieprestatiecertificaat.

Alle woningen van Lyaemer Wonen zijn voorzien van een afgemeld energielabel. De in 2015 opgeleverde nieuwbouwwoningen en de woningen die na 1 juli 2015 verduurzaamd zijn, hebben een Energie-Index conform de nieuwe regelgeving (nader voorschrift).

In onderstaande tabel staat het overzicht van de Energielabels bij Lyaemer Wonen per 1 februari 2018.

Energielabel Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal aantal Totaal percentage
A++ 0 10 10 0 %
A+ 32 31 63 4 %
A 49 70 119 8 %
B 474 125 599 38 %
C 423 60 483 31 %
D 258 10 268 17 %
E 28 0 28 2 %
F 4 0 4 0 %
G 1 0 1 0 %
totaal 1269 306 1575 100 %