Botter, Schokker, Jol

Gepubliceerd op 6 augustus 2018
Botter, Schokker, Jol

Lyaemer Wonen koos voor renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in de Lemstervaart.

De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer worden gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee blijven 36 betaalbare woningen behouden en krijgt de huurder lagere woonlasten. Dit besluit heeft Lyaemer Wonen bekend gemaakt aan de betrokken huurders, nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden.

Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 seniorenwoningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren.
Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Een nieuwe werkwijze voor Lyaemer Wonen die goed is bevallen. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie.
De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen en dat vinden we in deze tijd niet verantwoord.

Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom zal de schil van alle woningen worden geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), zonnepanelen worden aangeboden, kozijnen worden vervangen en gevels worden gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast wordt er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. 

Samen met de bewoners en de gemeente is een plan ontwikkeld voor de inrichting van de woonomgeving.

We zijn trots te melden dat we 100% instemming van de huurders hebben. Zowel op het renovatievoorstel als de bijbehorende huurverhoging. Door het meedenken van de huurders, het luisteren naar hun wensen en de inzet van onze medewerkers zijn we tot dit prachtig resultaat gekomen. Bedankt allemaal!

Tijdens een bijeenkomst op 11 juli 2017 konden de huurders kennismaken met de aannemer (Team 5 uit Warns) en de opzichter en is nadere informatie gegeven over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden. 

De renovatie van de woningen is klaar. Na de bouwvak worden de buitenwerkzaamheden afgerond.
Van de werkzaamheden is in februari een film gemaakt.

film renovatie 36 woningen