Zuiderzeestraat en omgeving

Gepubliceerd op 24 januari 2018
Zuiderzeestraat en omgeving

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving zijn plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Op 28 september konden de huurders tijdens een inloopbijeenkomst kennis nemen van de verschillende scenario's per woning. Tot 31 oktober kon door iedere huurder individueel een voorkeur worden aangegeven voor een renovatievariant of sloop/nieuwbouw. Voor een aantal woningen is geen keuze mogelijk, daarvoor geldt alleen de mogelijkheid van herontwikkeling.

Rekening houdend met de scenario’s én de voorkeuren van de bewoners is besloten tot onderstaande sloop/nieuwbouw en renovatie van de Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer.

P09522_180117_plankaart herontwikkeling

De voorkeur van de bewoners heeft er toe geleid dat Lyaemer Wonen besloten heeft om 80 van de ruim 140 woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. De overige woningen zullen worden gerenoveerd. Op donderdag 21 december vond een bewonersbijeenkomst plaats waarbij de plannen nader zijn toegelicht. In de uitnodiging hiervoor stond hierover meer informatie. De komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt.

uitnodiging informatiebijeenkomst 21 december 2017

Overige informatie:

uitnodiging informatiebijeenkomst 28 september 2017

nieuwsbief nr. 3 mei 2017

nieuwsbrief nr. 2 december 2016

nieuwsbrief nr. 1 december 2016