Zuiderzeestraat en omgeving

Gepubliceerd op 2 november 2017
Zuiderzeestraat en omgeving

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving worden plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Lyaemer Wonen wil meer inzicht krijgen in de toekomstwaarde van haar woningen in dit gebied.
Wat we wel weten is dat we de bewoners, en zeker onze eigen huurders, intensief zullen betrekken
bij het maken van toekomstplannen. Plannen voor uw toekomst maken we samen.

Samen met architectenbureau INBO uit Heerenveen voeren we eerst een haalbaarheidsonderzoek uit waar de bewoners bij betrokken worden. Ook de gemeente neemt deel aan dat onderzoek. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 30 mei zijn belangstellende geïnformeerd over de stand van zaken.

Op 28 september konden de huurders tijdens een inloopbijeenkomst kennis nemen van de verschillende scenario's per woning. Tot 31 oktober kon door iedere huurder individueel een voorkeur worden aangegeven voor een renovatievariant of sloop/nieuwbouw. Voor een aantal woningen is geen keuze mogelijk, daarvoor geldt alleen de mogelijkheid van herontwikkeling.  

Lyaemer Wonen zal vervolgens voor 22 december van dit jaar de huurders informeren over de definitieve keuze die Lyaemer Wonen heeft gemaakt voor de woning. Tevens zal dan een globale planning beschikbaar zijn.

uitnodiging informatiebijeenkomst 28 september 2017

nieuwsbief nr. 3 mei 2017

Zie onderstaande nieuwsbrief met uitnodiging voor werksessies voor bewoners plangebied.

nieuwsbrief nr. 1 december 2016

Zie onderstaande nieuwsbrief voor een verslag van de werksessie.

nieuwsbrief nr. 2 december 2016