Zuiderzeestraat en omgeving

Gepubliceerd op 31 mei 2017
Zuiderzeestraat en omgeving

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving worden plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Lyaemer Wonen wil meer inzicht krijgen in de toekomstwaarde van haar woningen in dit gebied.
Wat we wel weten is dat we de bewoners, en zeker onze eigen huurders, intensief zullen betrekken
bij het maken van toekomstplannen. Plannen voor uw toekomst maken we samen.

Samen met architectenbureau INBO uit Heerenveen voeren we eerst een haalbaarheidsonderzoek uit waar de bewoners bij betrokken worden. Ook de gemeente neemt deel aan dat onderzoek. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 30 mei zijn belangstellende geïnformeerd over de stand van zaken. De daarbij gepresenteerde tekeningen zijn ook op het kantoor van Lyaemer Wonen in te zien.

nieuwsbief nr. 3 mei 2017

Zie onderstaande nieuwsbrief met uitnodiging voor werksessies voor bewoners plangebied.

nieuwsbrief nr. 1 december 2016

Zie onderstaande nieuwsbrief voor een verslag van de werksessie.

nieuwsbrief nr. 2 december 2016