Nieuws

Aanpassing openingstijden per 17 juli 2017

Wij vinden goed contact met onze huurders van cruciaal belang. Om dat voor nu en in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven doen, gaat Lyaemer Wonen vanaf maandag 17 juli a.s. haar openingst...

Lees meer

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat

Sleutels voor bewoners nieuwbouw W. Hofstraat


Op 19 juni jl. was het zover: alle bewoners van de 10 nieuwbouw appartementen aan de Wiepke Hofstraat in Lemmer ontvingen de sleutels. De bewoners kwamen niet alleen de sleutels in ontvangst nemen, ma...

Lees meer

Nieuwbouw 12 eengezinswoningen Lemstervaart

Aan de noordzijde van de nieuwe MFA (waar voorheen basisschool De Meerpaal stond) in de Lemstervaart wordt door Lyaemer Wonen een plan ontwikkeld voor 12 eengezinswoningen. Vanuit een woonwensenonderz...

Lees meer

Visitatierapport 2016

De visitatie bij Lyaemer Wonen is eind 2016 afgerond. Lyaemer Wonen presteert ruim voldoende tot goed bij deze vierjaarlijkse visitatie.

Citaat uit het visitatierapport:
De visitatiecommissie constateer...

Lees meer

Geen inkomensverklaring, geen woning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, is een inkomensverklaring nodig. Voorheen kon u deze alleen via de BelastingTelefoon (0800-0543) van de Belastingdienst opvragen. Vanaf 2017 is h...

Lees meer