Visitatierapport 2016

Gepubliceerd op 1 februari 2017

De visitatie bij Lyaemer Wonen is eind 2016 afgerond. Lyaemer Wonen presteert ruim voldoende tot goed bij deze vierjaarlijkse visitatie.

Citaat uit het visitatierapport:
De visitatiecommissie constateert dat Lyaemer Wonen een goed functionerende corporatie is, die op alle onderdelen van de visitatie ruim voldoende tot goed presteert. Een knappe prestatie gezien de omvang van de organisatie en de vele veranderingen in de sector de afgelopen jaren.

Visitatierapport 2016 Lyaemer Wonen