Leefbaarheid in dorpen en wijken

Lyaemer Wonen wil meer doen dan alleen het verhuren van woningen. Lyaemer Wonen voelt ook de (mede)verantwoordelijkheid voor de woon- en leefomgeving, in de eerste plaats voor onze huurders, maar ook voor de bewoners van de wijken en dorpen binnen de gemeente.

Daarnaast hebben we een budget beschikbaar voor het ondersteunen van activiteiten, sponsoring en voor fysieke ingrepen. Uiteraard dienen initiatieven een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in een wijk of dorp.

Lyaemer Wonen kan de leefbaarheid niet in haar eentje verbeteren. Daarom is goede samenwerking met besturen van wijken, van plaatselijke belangen en natuurlijk de gemeente van groot belang. Het gaat niet alleen om het financieel steunen van initiatieven. We initiëren, adviseren en faciliteren ook graag in het verbeteren van de leefbaarheid.


Criteria voor sponsoring van leefbaarheidsactiviteiten:

wij zijn van harte bereid om activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp of een wijk financieel te ondersteunen. We zien aanvragen graag tegemoet.

Om vooraf aan te geven waar we aan willen bijdragen hebben we een paar beknopte criteria opgesteld aan de hand waarvan wij aanvragen zullen beoordelen.
De criteria zijn:
* Locatie: de activiteit vindt plaats in een wijk of dorp waar Lyaemer Wonen woningen verhuurd. Het gaat dan om de dorpen Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Echten, Bantega, Oosterzee en Oosterzee-buren en de wijken Lemstervaart, Lemmer Noord, Lemmer west, Oud Lemmer, het Rienplan en het centrum van Lemmer.
*Betrokkenheid: bij de organisatie zijn bewoners(collectieven) zelf actief betrokken.
*Kosten: bijdrage wordt gebruikt voor daadwerkelijk te maken kosten.
*Leefbaarheid: de activiteit dient ter verbetering van de leefbaarheid en/of gemeenschapszin van een wijk of dorp.
*Wederkerigheid: de bijdrage biedt toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Lyaemer Wonen wil initiatieven niet overnemen, maar inspanningen van wijk of dorpsbewoners wel ondersteunen ten behoeve van het verbeteren van de woonomgeving. Er wordt samen aan gewerkt.
*Adviescommissie: verzoeken tot sponsoring worden beoordeeld door de adviescommissie van Lyaemer Wonen. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de huurdersvereniging, plaatselijke belangen, wijkverenigingen en Lyaemer Wonen

Heeft u ideeën voor activiteiten die hier aan bijdragen, neem contact op met onze Coördinator Leefbaarheid Hein de Haan, of vul het aanvraagformulier in.

Het aanvraagformulier is hier te downloaden via aanvraagformulier subsidie/sponsoring leefbaarheid 

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld