1 op de 5 woningen voor statushouders in 2017

Gepubliceerd op 2 mei 2016


Momenteel is er internationaal veel onrust in het Midden Oosten en wordt er bijvoorbeeld gevochten in Syrië. Daardoor zijn er veel mensen die vluchten voor dit oorlogsgeweld en op zoek zijn naar een veilige plek. We zien de taferelen elke dag op het nieuws. Daardoor heeft ook Nederland te maken met een verhoogd aantal vluchtelingen die hier asiel aanvragen. Gevolg is dat hierdoor de asielzoekerscentra (AZC’s) overvol raken.

Dat komt mede omdat heel veel vluchtelingen die hier in Nederland mogen blijven en een verblijfsstatus hebben (de zogenaamde statushouders) nog geen zelfstandige woonruimte hebben. Hier hebben deze statushouders wel recht op. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Gemeenten maken hierover vervolgens afspraken met woningbouwcorporaties. Zo hebben ook wij afspraken gemaakt met de gemeente de Fryske Marren om 20% van onze vrijkomende woningen te verhuren aan statushouders. In 2017 zal dus 1 op de 5 woningen worden toegewezen aan een vluchteling die hier in Nederland zijn of haar toekomst gaat opbouwen. Dat gaat iedereen in Lemmer, Oosterzee, Echtenerbrug, Echten, Delfstrahuizen en Bantega dus ook merken. De vluchtelingen uit het nieuws kunnen straks ook uw buren worden.